kzve banner menu koor

 

 

135 jaar Excelsior

kzve blog jubileum excelsior

kzve 135 jaar excelsior 01Excelsior is opgericht in 1881 als 'Christelijke Zangvereeniging Excelsior’. Al na een jaar was het uitgegroeid tot ruim 90 leden, even groot als het huidige koor. Excelsior is gedurende haar hele bestaat duidelijk aanwezig geweest in het culturele leven van Den Haag. En zij draagt immers niet zomaar het predicaat koninklijk (sinds 1906!). Bij diverse gelegenheden heeft het koor voor de koninklijke familie mogen zingen. Bijvoorbeeld bij de doop van prinses Juliana, het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard en bij de doop van prinses Beatrix. 

kzve 135 jaar excelsior 02

 

Excelsior is 135 jaar koor in een bewogen tijdsgewricht. Enorme veranderingen hebben plaatsgevonden op economisch en technologisch terrein. De rol en de plaats van de kerk in de maatschappij zijn op de helling gegaan. En ook op sociaal vlak is de wereld er totaal anders uit komen te zien: brede lagen van de bevolking hebben toegang gekregen tot hoge educatie én cultuur. 
De veranderingen en gebeurtenissen in de wereld zijn natuurlijk niet aan Excelsior voorbijgegaan. Maar liefst twee wereldoorlogen... ze grepen diep in. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vroeg men zich binnen het koor af of het wel gepast was om te blijven zingen. Het antwoord: de Messias van Händel als troost bij alle tranen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog besloot men de activiteiten tijdelijk te staken. Zo hoefde het koor zich niet te schikken naar de Duitsers en hun Kultuurkamer. 

De Matthäus Passion van Bach loopt als een rode draad door het repertoire van Excelsior. Na de eerste (verkorte) versie in 1911, is het vele decennia jaarlijks uitgevoerd. Tegenwoordig staat de Matthäus eens in de drie jaar bij Excelsoir op het programma.

In bijna anderhalve eeuw heeft Excelsior met diverse dirigenten  gebouwd aan een enorm repertoire aan oratoria en andere grote koorwerken. Daarbij is eigentijds werk niet uit de weg gegaan. Een van de hoogtepunten hierbij was de uitvoering in november 2011 van A Child of our Time van Tippett. Een stuk waarin het koor bij de uitvoering tot het uiterste van zijn kunnen is gegaan. Het markeert het begin van de huidige periode met een gestage artistieke en kwalitatieve ontwikkeling. 

Dit jaar viert Excelsior het jubileum met twee grote concerten. Op 16 april j.l. stond King Arthur van Purcell op het programma. Op 5 november voert Excelsior Saul van Händel uit. Hoe passend in dit jaar: twee concerten met een koning als middelpunt, uitgevoerd door een koninklijke vereniging... Al is het oude muziek met verhalen uit lang vervlogen tijden, de thema's en emoties van de stukken blijken verrassend – en soms pijnlijk – actueel. 

Excelsior - 135 jaar & springlevend.

 

In deze publicatie kunt u uitgebreid lezen over de historie van Excelsior.

kzve 135 jaar excelsior 03

 

KZV Excelsior

secretariaat
1e Sweelinckstraat 45
2517 GB Den Haag
secretariaat@kzvexcelsior.nl

Overige Informatie