kzve banner menu meezingen

 

 

Lidmaatschap

Ieder koor heeft verse krachten nodig. Om zich te verjongen, voor nieuwe inspiratie en om het niveau van het koor te kunnen verhogen. Elk nieuw lid dat hieraan kan bijdragen heten wij van harte welkom. Daarbij hanteren we een aantal spelregels.

 

  • STEMTEST. Ieder aspirant lid legt een korte stemtest af die wordt afgenomen wordt door de dirigent. Deze toetst het vocale bereik, het muzikale gehoor, ritmisch gevoel en het vermogen zich aan te passen n.a.v. een aanwijzing. Op basis van de test bepaalt de dirigent of het aspirant lid geschikt is om toe te treden tot het koor.
  • BEZETTING VAN DE STEMGROEPEN. Bij Excelsior zijn we met name op zoek naar capabele tenoren die ons koor kunnen versterken. Momenteel bestaat er voor de stemgroepen van de alten en sopranen een wachtlijst.
  • LEEFTIJD. De maximale leeftijd om toe te kunnen treden is 67 jaar. Vanaf 60 jaar wordt bij toetreding recente koorervaring van enkele jaren vereist.

kzve lidmaatschap

Aanwezigheid

De vereniging houdt wekelijks een koorrepetitie, met uitzondering van twee weken rond kerst en de jaarwisseling en zes weken in de zomer, overeenkomstig de basisschool-vakantie.
Elk koorlid moet ten minste 75% van de repetities bijwonen om mee te kunnen zingen bij een concert. Hiermee verzekeren we dat het gehele koor voldoende repetitietijd heeft besteed aan het repertoire. Zonodig kan de dirigent bij een of meerdere zangers een repertoire-test afnemen om te toetsen of de repertoirekennis volstaat.

Stemtest

Eens in de vier jaar legt ieder koorlid een stemtest af. Tijdens deze stemtest wordt het bereik en de kwaliteit van de stem van iedere afzonderlijke zanger getoetst. De test biedt de dirigent inzicht in de individuele kwaliteiten en biedt tevens de gelegenheid aanwijzingen te geven t.a.v. de zangtechniek. Ook kan geadviseerd worden om zangles te nemen. 
Het overgrote deel van de leden komt zonder problemen door de test. In een ander geval kan een zanger een jaar de tijd krijgen om het niveau van de stem en het zingen bij te spijkeren. In een heel enkel geval wordt besloten van een zanger na een laatste concert afscheid te nemen. De test is zeker ook bedoeld als ondersteuning en stimulans voor de zangers.

Contributie

Elk koorlid betaalt een maandelijkse contributie van €21,–. Een Ooievaarspas geeft recht op 50% korting op de contributie. Het lidmaatschap geeft ieder lid het recht om tijdens de jaarvergadering mee denken en te beslissen over het beleid van het koor en de uitvoering hiervan.

 

KZV Excelsior

secretariaat
1e Sweelinckstraat 45
2517 GB Den Haag
secretariaat@kzvexcelsior.nl

Overige Informatie